Eländet ett faktum!

2011/02/06

Nu har Nordanstigs kommun ställt i en av de mäkligaste situationen kommunen någonsin upplevt.
I stället för att lägga pengar på den verksamhet som våra skattepengar rätteligen skall gå till läggs pengar på topptjänster i kommunen. Två kommunalråd!!! Kommunens största förlorare i valet – Centern – biter sig fast i kommunledningen. I en situation när budgeten är akut hotad lyckas man med ett trixande av sällan skådat slag sätta foten i dörrspringan och bita sig fast. Samtidigt utestänger man all opposition i alla beredande organ. Olofsson och Eng och sitter med överallt. Detta förklarar man med att för att jobba ihop till kommunalrådslönen måste det nu dubbleras över allt med dessa personer. Samtidigt stängs andra ut från att delta i processen. Enpartistaten är ett faktum! Maktkoncentrationen total! Drar man inga lärdomar av vad som sker t. ex. i Tunisien och Egypten?
Sven-Åke Eriksson(c) stod grötmyndigt och talade om att man tar ansvar för kommunen. Det är just detta vi är rädda för. Kommunen tappar invånare,. Skatteunderlaget minskar utan att några synbara åtgärder vidtagits. Är det så det skall fortsätta och är detta att ta ansvar???
Det dubbla ledarskapet som nu introducerats leder bara till förvillning och osäkerhet och är dessutom dyrt.
På tjänstemannasidan sker nu flera avhopp av toppchefer. Varför?
Jag berömde Centern för att de varit duktiga att riva upp folkstormar. Nu har vi ytterligare en!

Annonser

UPPBLÅST SJÄLVGODHET – SÄMRE RESULTAT

2011/01/12

”Ingen regering är så bra att den inte förtjänar en vältränad opposition.
Alternativet är nämligen uppblåst självgodhet. Och sämre beslut.”
(Lena Mellin, Aftonbladet, 2011-01-12)
I Nordanstig har kommunens tredje största parti (Fp) tillsammans med kristdemokraterna satts på läktaren. Man har skalat av all politisk makt från oppositionen och skapat en enpartistat i kommunen. Av hävd har alltid oppositionen ingått i de utskott som bereder ärenden till kommunstyrelsen och fullmäktige. För första gången i historien ställs oppositionen utanför bl. a. budgetutskottet – det kanske viktigaste av alla beredande organ. På frågan varför svarar man från den lila röran att man inte vill ha något käbbel (cit.) Man vill alltså fortsätta och trumfa igenom den ena dumheten efter den andra utan någon som helst kritik.
2010 var ett folkstormarnas år. Centern lyckades driva frågan om vatten och avlopp i Sörfjärden på ett översåtligt och grötmyndigt sätt. Det hela slutade med att processen får tas om från början.
S och C fick igenom en motion om vargfri kommun – vilket väckte löje både i Sverige och utomlands. Kommunen anmäldes för detta och fälldes i förvaltningsrätten.
Backens högstadieskola lades ned – en skola som betjänar hela östra delen av kommunen. Den har en viktig infrastrukturell roll för dem som till äventyrs beslutar att flytta hit. Nu flyttar barnen redan i tidig ålder till Hudiksvall . Där finns det skolor!
Vad vill man egentligen med Nordanstig? Ingen vet.

Nordanstig – en enpartistat!

2011/01/12

Nu kan Nordanstigs kommun ta Nord-Korea och andra diktaturstater i hand. Demokratin har upphört! All opposition stängs ute! Skälet är – enligt en företrädare för enpartistaten – att det annars blir” för mycket käbbel”. Precis den argumentation som förs fram i andra enpartistater.
Man vill helt enkelt inte ha en opposition. Detta är skrämmande! Det är växelverkan mellan de styrande och oppositionen som är demokratins hjärteblod.
Att vi har ansetts obekväma är ingen nyhet. Men nu har även de stackars kristdemokraterna hamnat i samma fålla. Bara genom att rakryggat stå upp och vägra att ingå e den lila röran.
Som regering har vi fått valets STORA förlorare – Centern. Som klamrat sig fast i Socialdemokraterna och härigenom lyckats få del av makten. Sossarna har lyckats behålla sin ställning i kommunen trots ett minst sagt spektakulärt valnederlag på riksplanet.
Alltså – störst förlorare, mest makt.
Läs också Nizzes blogg http://nizze.gnarsp.com/nordanstig/, där han visar hur det s kulle se ut om väljarna hade fått bestämma. Det har de inte nu!
Skäms!

Valseger!

2010/09/20

Vi har verkligen lyckats! Vi är utan jämförelse det parti som man kan säga är valets segrare. Från 312 till 772 röster i kommunen. Vi är också utan jämförelse det största Folkpartiet i hela Gävleborg! 13%! Därefter kommer Bollnäs med 10%. Oves intåg i Fp har satt sina tydliga spår. Nära 20% i Gnarp. Tack Ove! Centern surar och skyller på oss at det gått dåligt i valet. Backens skola. Men faktum är att vi gått fram över allt. Tom i Hassela (+7 röster). Även i Bergsjö har vi gått fram och nästan dubblat vår procenttal.. Givetvis har valresultatet i Harmånger präglats av skoldebatten.
Centern får allt tänka om. Man backar ju över hela linjen. Då går det inte att skylla ifrån sig. Även i landstinget har det gått dåligt för Centern.
Vi driver en rak och tydlig linje, och det har visat sig vara rätt medicin. Nu har vi mycket jobb som väntar!
Än en gång, tack alla.
Senast vi hade sådana här framgångar var på 80-talet när Fp hade 3 mandat i fullmäktige.

Är vi så hotfulla i Folkpartiet/Liberalerna?

2010/09/17

Några reflektioner efter gårdagens näringspolitiska debatt. Vi i vårt parti har försökt att analysera den situation som kommunen befinner sig i – på kort och lång sikt. Vi konstaterar ett vikande befolkningsunderlag, utflyttning som årligen dränerar skatteunderlaget, en åldrande befolkning som kräver mer och mer av service och stöd. Allt färre arbetande som skall bära detta på sina axlar. Men vi verkar vara de enda som ser denna situation och som oroas för framtiden.
För övriga partier framhålls visionerna som det viktigaste. Allmänna utsagor som Här kan du förverkliga dina drömmar etc. etc. ” sida upp och sida ner. Det är tydligen trevligare att ägna sig åt drömmerier och rosa, pastellfärgade framtidsscenarier än att möte dagens och morgondagens situation med nyktra och kloka planer för att komma tillrätta med problemen och hitta nya lösningar på vår situation.
Jag läste för länge se’n en bok om en judisk familj i Frankrike som bodde i ett muromgärdat hus under andra världskriget. Familjen levde ett borgerligt liv som om kriget inte rasade runt knutarna och vardagen gick sin gilla gång tills en dag då en tyskt stridsvagn brakade in genom muren och allt var förbi. Ibland ser jag kusliga likheter mellan händelserna i denna roman och det sätt som vi lever här. På kommunstyrelsen efter den beramade varghistorien med över tusen insändare mot kommunen berördes inte detta med ett enda ord eller kommentar! Det var som det inte hade ägt rum.
Vi ägnar oss åt idealistiska föreställningar om vår egen förträfflighet utan se verkligheten som den är och ta vår utgångspunkt i detta.
Ingen kan väl för tusan undgå att se att kommunen dräneras och har gjort detta under alla de år som den existerat. Men det verkar inte beröra kommunalrådet som med stolthet talade om sina visioner inför framtiden. Vi ifrågasatte också arbetsbeskrivningen för Nordanstigs Utveckling och vad som alla de skattepengar som går till olika samverkansprojekt gett kommunen under alla år. Är vi med för att det är kul? Eller….
Vi fick i går höra att vi i Folkpartiet/Liveralerna bara ställer till trassel och är negativanär vi inte faller in i den allmänna hallelujakören över utvecklingen (eller avvecklingen) av kommunen. Kommunalråget hoppade på hela vårt parti och i synnerhet den av oss som deltog i debatten. Detta kan inte tolkas annat än som att man från den sidan upplever ett hot från oss.
Vi är realisteroch vill kommunmedborgarnas och kommunens bästa.
Men… är argumentationen svag, höj röstläget!

Backens högstadium skall vara kvar!

2010/09/09

Backens skola behövs. För barnen, för lärarna, för hela östra kommundelen. Gärna i ett rektorsområde för hela kommunen – och undervisning på två orter. Det går alldeles utmärkt. En koncentrering av verksamheten till Bergsjö blir jättedyr. Det är avsatt ½ mille – något som räcker för att täta förnstren i Bergsjö centralskola.
Den verkliga kostnaden för flytten kommer att hamna på flera 10-tals millar. Otänkbart -särskilt nu när kommunen förväntas få ett underskott på cirka 15 miljoner för nästa år. Även i år (2010) kalkyleras med ett betyddande underskott.

Centerpartiet är oslagbart!

2010/09/06

Centerpartiet, som styr och ställer i Nordanstig är faktiskt riktigt bra, för att inte säga bäst på en sak. Något som ingen i Nordanstigs korta historia tidigare lyckats med.
Nämligen att riva upp FOLKSTORMAR!
I Sörfjärden har man genom oskickligt agerande fått till stånd något som närmast kan liknas vid krigsstämning. Att det behövs ordning på avloppen är man ganska ense om. Men den översåtliga attityd som uppvisats från ledande politiker har gjort folk störtförbannande. Denna storm verkar bara att fortgå….
I Nördanstig får inga vargar komma in! Att bara släppa fram en sådan motion borde i sig vara straffbart. Att sedan ta ett beslut och bejaka motionen är i det närmaste ofattbart! Även om meningarna var delade i Centern gick således motionen igenom. Alltid kommer man at få några jägarröster i valet på detta. Att sedan Nördanstig hamnade i pressen (även i Norge och Finland) som töntkommunen par préference tycks inte bekymra makthavarna i kommunen. Antalet kommentarer till detta beslut var över 1000 i Aftonbladet, DN och Svenska Dagbladet. Och dessa kommentarer var inte nådiga mot vare sig kommunen eller dess folkvalda.
Den senaste stormen har uppkommit genom det minst sagt tveksamma beslutet att lägga ner högstadieskolan i Harmånger. Här har man fattat ett beslut som gör hela östra delen av kommunen utan den infrastruktur, som kan leda till utveckling, etableringar och boende. För det är vad man strävar efter! Vi har för närvarande 2 projekt(minst) som syftar till just detta. Kustnära mötesplatser, Jungfruvägen och Kustvägen. Bristen på helikopterseende har väl aldrig framstått tydligare. Den ena handen har ingen aning om vad den andra sysslar med!
Heja, Centern! Vad kommer härnäst?

Ingen rädder för vargen här!

2010/08/31

Hatet mot Olof Palme påminner mig om hatet mot vargen. Det saknar rationell grund. En liten grupp bland jägarna är pådrivande. Vilken etisk och moralisk hållning ger dessa människor uttryck för? Man betraktar allt vilt i våra skogar som sitt, och varje konkurrent om bytet skall utrotas. Grunder till detta förhållningssätt är säkert att jakten med lös hund inte längre kan genomföras som tidigare. Om en hund kommer in i ett vargrevir uppfattar vargen detta som intrång och går till attack. Precis som vi skulle attackera en inkräktare som tar sig in i vårt hem. Men då det gäller vargen ställer sig människan på inkräktarens sida!
I våra trakter är hatet mot vargen utbrett. Och man ser och vet det man vill se och veta. Sant eller ej. Senaste skrönan är att någon ”hemlig” organisation släpper ner vargar med helikopter i naturen! Ett något märkligt sätt att sprida vargar på, kan man tycka. Vargrevir uppstår ur tomma intet både här och där.
Jag väntar med otålighet på Förvaltningsrättens beslut på våra överklaganden av ”Nordanstig som vargfri kommun”. Hur kan man fatta sett sådant idiotiskt beslut? Det är inte en kommunal fråga utan faller under Staten och Viltförvaltningsdelegationerna. Skulle beslutet gillas av rätten, kommer detta med all säkerhet att få efterföljd i en rad kommuner, nu , när man lagligen skall plantera ut ryssvargar. Med eller utan helikopter! Ett seminarium i Ljusdal visade på inställning: Ja, men inte här i Hälsingland! Hur skall för övrigt man agera i Nordanstig om en varg kommer? Skjuta den får man ju inte. Man kan ju alltid ropa: Bu!!!!
Vargen har bevisligen inte attackerat en människa sedan 1821, då en lössläppt tamvarg (Gysingevargen) tog 9 barn och skadade många fler. Den hade aldrig lärt sig att jaga. Denna händelse ligger till grund för det spridda varghatet. Och sagor som Rödluvan och Vargen.
Nu har hela Sverige ställts vid skampålen och får motivera den sanktionerade jakt som bedrevs i januari i år. Jakt på en akut hotad art!
Låt oss sluta med att skämma ut oss!

Alla vi dummisar.

2010/07/22

Katarina Bylin (s) talar om för oss som verkar för Backens skola att vi tydligen är lite dummare än andra! Och givetvis måste det då gälla alla som kämpade för Backens skola… föräldrar, elever, personal. Sammanfattningsvis halva kommunen. Ett lysande valtaktiskt grepp! I svepande ordalag försöker Katarina Bylin föra i bevis att nedläggningen av Backens skola bidrar till ökad inflyttning och företagsamhet i Nordanstig. Samtidigt har hon tydligen med hull och hår svalt den fullkomligt vansinniga glädjekalkyl som ligger till grund för beslutet, en kalkyl som inte har något med verkligheten att skaffa. Det är skillnad på femhundratusen kronor som avsatts, och de tiotals miljoner kronor som (s) förslag att ta bort Backens skola kommer att kosta.

Leve dumheten!

Kampen går vidare!

2010/07/07

Men minsta möjliga majoritet utdelade Fullmäktige ett dråpslag mot hela östra delen av kommunen. Backens högstadieskola skall läggas ned. Hur kan ledande politiker bete sig på detta ansvarslösa sätt? Det är för mig obegripligt. Man fattar ett beslut på ett underlag som är helt undermåligt. Det visar sig nu – när kunnigt folk tittar på frågan – att de budgeterade kostnaderna på en halv miljon i stället kommer at hamna på flera miljoner! Har politikerna helt enkelt dragits vid näsan? Någon långsiktig lokalresursplanering finns inte och har inte funnits. Planeringshorisonten för den styrande klicken verkar ha legat på et halvår. Detta leder till slöseri och misshushållning med skattebetalarnas medel.
Vi anser nu liksom tidigare att det behövs två högstadieskolor i Nordanstig. Gärna i form av ett rektorsområde, men med undervisning på två ställen. Den befolkningsökning som alla i Nordanstig så hett hoppas på lyser med sin frånvaro. Sedan kommunen bildades har den genom socialdemokratiskt och centerpartistiskt styre backat( undantaget några år på 80-talet) och befinner sig på ett sluttande plan där inga hittills vidtagna åtgärder har haft någon som helst effekt. Skall Nordanstig fortleva som egen kommun fordras helt nya tankar och åtgärder för att komma tillrätta med det ”långsamma självmord” som nu är för handen.
Sista ordet om Backens skola är inte sagt!